red-cp-background
cp-logo-responsibly-made
responsibly-made-logo

Υπεύθυνα κατασκευασμένα προϊόντα

* Τα προϊόντα μας παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της Colgate-Palmolive, με αυξανόμενη απόδοση διαχείρισης νερού και ενέργειας, στοχεύοντας σε μηδενικά απόβλητα, μεριμνώντας για την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων και εφαρμόζοντας δεοντολογικές πρακτικές εργασίας.

Περιβαλλοντική διαχείριση

Δεσμευόμαστε για την τήρηση όλων των ισχυόντων περιβαλλοντικών νόμων και κανονισμών, συχνά υπερβαίνοντας τις απαιτήσεις των προτύπων, αναφορικά με τον τρόπο παρασκευής και προώθησης των προϊόντων μας και της λειτουργίας των εργοστασίων μας. Οι εταιρικές περιβαλλοντικές επιδόσεις της Colgate καθορίζονται από αυστηρά πρότυπα. Όλες οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν πλήρως εφαρμοσμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών, όπως η ενεργειακή απόδοση, το κλίμα, η αποτελεσματική διαχείριση νερού και η διαχείριση αποβλήτων.

responsibly-made-products-img1

Κύρια σημεία

 • Διεξάγονται ολοκληρωμένοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι ανά 3-5 χρόνια σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Επιπλέον, διεξάγονται καθημερινοί έλεγχοι περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας, καθώς και ετήσιες εσωτερικές αξιολογήσεις, για να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη συμμόρφωση.
 • Η Colgate-Palmolive με το πρόγραμμα «5% for the Planet», σκοπεύει να εκχωρεί το 5% του ετήσιου προϋπολογισμού κεφαλαίου κάθε εργοστασίου παραγωγής σε έργα που αφορούν τη μείωση των αποβλήτων και της κατανάλωσης ενέργειας και νερού.
 • Κατά το διάστημα 2002-2018, η Colgate-Palmolive έχει επιτύχει τις παρακάτω μειώσεις στις εγκαταστάσεις της παγκοσμίως:
  • Ενεργειακή ένταση κατά 31,8%
  • Απόλυτες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 29,7%
  • Ένταση χρήσης νερού κατά 45,8%
  • Ένταση υγειονομικής ταφής αποβλήτων κατά 41,3% (έτος βάσης 2010)

Υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας

Οι άνθρωποι της Colgate-Palmolive σε ολόκληρο τον κόσμο είναι αφοσιωμένοι στη διατήρηση της ισχυρής φιλοσοφίας ασφάλειας και εργασιακών συνθηκών υγείας και ασφάλειας, καθώς στοχεύουμε στην απόλυτη εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων.

responsibly-made-products-img2

Κύρια σημεία

 • Διεξάγονται ολοκληρωμένοι έλεγχοι υγείας και ασφάλειας ανά 3-5 χρόνια σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Επιπλέον, διεξάγονται καθημερινοί έλεγχοι περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας, καθώς και ετήσιες εσωτερικές αξιολογήσεις, για να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη συμμόρφωση.
 • Η Colgate-Palmolive έθεσε νέα πρότυπα απόδοσης ασφάλειας το 2018. Το συνολικό καταγεγραμμένο ποσοστό και το ποσοστό απουσίας από την εργασία ήταν 0,22 και 0,06 αντίστοιχα, αποτυπώνοντας τον χαμηλότερο αριθμό καταγεγραμμένων ατυχημάτων σε ένα ημερολογιακό έτος, από τη στιγμή της έναρξης καταγραφής δεδομένων, πάνω από 25 χρόνια πριν.
 • Η Colgate-Palmolive αξιοποιεί τη συμμετοχή της στον αμερικανικό οργανισμό εργασιακής και περιβαλλοντικής υγείας στη βιομηχανία ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists), για να εφαρμόζει πρότυπα έκθεσης εργαζομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, διασφαλίζεται καλύτερα η προστασία των εργαζομένων μας, ακόμα και σε τοποθεσίες όπου δεν υφίστανται τοπικοί κανονισμοί ασφάλειας στην εργασία.
 • Για τη μείωση των σοβαρών ατυχημάτων και των συμβάντων με τις πιο σοβαρές επιπτώσεις στους ανθρώπους μας, έχουμε εφαρμόσει ένα πολυετές πρόγραμμα, που εστιάζει στους κρίσιμους κινδύνους ασφαλείας, στις εγκαταστάσεις μας ανά τον κόσμο.

Εργασιακές πρακτικές

H Colgate-Palmolive διατηρεί τη μακροχρόνια δέσμευσή της για τον σεβασμό των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων παγκοσμίως, και τηρεί τις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του ΟΗΕ και τα θεμελιώδη πρότυπα εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labor Organization, ILO). Η Colgate-Palmolive αναζητά και συνεργάζεται με επιχειρηματικούς εταίρους που συμμερίζονται την αφοσίωσή της απέναντι στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων που έχει η κάθε επιχείρηση, και μας ενδιαφέρει η αφοσίωση των εταίρων μας στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα.

responsibly-made-products-img3

Κύρια σημεία

 • Η Colgate-Palmolive δεν χρησιμοποιεί καταναγκαστική εργασία στις δραστηριότητές της και καταβάλλει προσπάθειες για την εξάλειψη της καταναγκαστικής εργασίας στο εκτεταμένο δίκτυο προμηθευτών και αξίας. Πιστεύουμε ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται ελευθερία κινήσεων, ότι κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να πληρώνει για δουλειά και κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να δουλεύει για να ξεπληρώσει κάποιο χρέος ή λόγω εκφοβισμού.
 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανατρέξτε στην ενότητα Η Colgate σέβεται τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα: Δηλώσεις δημοσιοποίησης.

Συνεργασίες και αναγνώριση

Ένα σημαντικό στοιχείο των προσπαθειών για υπεύθυνες διαδικασίες παραγωγής της Colgate-Palmolive είναι η αφοσίωσή μας και η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι συμπληρώνουν το ισχυρό εσωτερικό δυναμικό μας και παρέχουν ανεξάρτητες διαδικασίες διασφάλισης τρίτου μέρους.

Κύρια σημεία

science-based-targets-logo
 • Οι κλιματικοί στόχοι της Colgate-Palmolive αναφορικά με την παραγωγή βασίζονται σε επιστημονικές μεθόδους και έχουν εγκριθεί από τον οργανισμό Science Based Targets Initiative.
leed-logo
 • Η Colgate-Palmolive τηρεί απαρέγκλιτα τα πρότυπα περιβαλλοντικής πιστοποίησης «Green Building Council’s (USGBC) Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)» των ΗΠΑ, για όλες τις νέες μονάδες παραγωγής της, και έχει αποκτήσει 13 πιστοποιήσεις για μονάδες παραγωγής, μέχρι στιγμής.
true-zero-logo
 • Η Colgate-Palmolive έχει βραβευθεί με το πιστοποιητικό πραγματικά μηδενικών αποβλήτων «GBCI TRUE Zero Waste» για 16 εργοστάσια σε 4 ηπείρους. Ξεκινήσαμε το 2016 στις ΗΠΑ και έκτοτε, έχουμε γίνει η πρώτη εταιρεία που πέτυχε ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ μηδενικά απόβλητα στη Λατινική Αμερική, την ηπειρωτική Ευρώπη, την Ινδία, την Κίνα και το Βιετνάμ, ενώ συνεχίζουμε τις προσπάθειες στην Αφρική και την Αυστραλία.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Η Colgate-Palmolive είναι ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης για την υγεία και την ασφάλεια «National Safety Council» από το 1913.
energy-star-award-2021-logo
 • Η Colgate-Palmolive κέρδισε τον τίτλο του «2019 US EPA ENERGY STAR Partner of the Year» των ΗΠΑ, ως εταιρεία με κορυφαίες επιδόσεις στην εταιρική διαχείριση ενέργειας, για εννέα συνεχόμενα χρόνια (2011-2019).
 • Οι παγκόσμιες εγκαταστάσεις της Colgate-Palmolive έχουν αναγνωριστεί 74 φορές για τις διαδικασίες διαχείρισης ενέργειας με διακρίσεις του «EPA ENERGY STAR Challenge for Industry» των ΗΠΑ.
acgih-logo
 • Η Colgate-Palmolive είναι επί μακρόν εταιρικό μέλος της ORCHSE Strategies, LLC και θεωρείται μία από τις εξέχουσες εταιρείες της.
orc-hse-logo
 • Η Colgate-Palmolive είναι οργανικός υποστηρικτής του αμερικανικού οργανισμού εργασιακής και περιβαλλοντικής υγείας στη βιομηχανία ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).
unglobal-compact-we-support-logo
 • Η Colgate-Palmolive υποστηρίζει το Οικουμενικό σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Global Compact) και καταβάλει προσπάθειες για την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών της με τις δέκα οικουμενικά αποδεκτές αρχές σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος και αντιμετώπισης της διαφθοράς, και αναλαμβάνουμε δράσεις υποστήριξης των στόχων αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

Ο όρος «LEED» και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της U.S. Green Building Council και χρησιμοποιούνται κατόπιν εκχώρησης άδειας.